Čo je GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré zjednocuje pravidlá ochrany dát vo všetkých krajinách Európskej únie. Platí pre všetky firmy a organizácie, ktoré spracúvajú citlivé dáta. Účinnosť nadobudne presne 25.5.2018. Má aplikačnú prednosť pred národnými zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré tak budú mať voči GDPR skôr doplnkovú funkciu (rovnako i ten slovenský).
Nové nariadenie sa týka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Týka sa to firiem, inštitúcií, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov. Ďalej sú to tí, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií.
Dátum účinnosti

25. 5. 2018

Pokuty za nesplnenie

Do výšky 20 miliónov € 

Týka sa ma to?

GDPR sa týka všetkých subjektov, ktoré nemajú zákonnú výnimku.

Ako pracujeme?

Objavte náš systém práce

Nerobíme veci náhodou. Ochrana osobných údajov je citlivou témou, ku ktorej pristupujeme s najväčšou možnou opatrnosťou. Každý dáš klient dostáva pred akýmkoľvek záväzkom podrobnú analýzu všetkých krokov, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu konformity s Nariadením.

Bezplatná cenová ponuka

Detailná analýza aktuálneho stavu

Než sa pustíme do nutných zmien, podrobne analyzujeme Vaše aktuálne postupy pre ochranu osobných údajov a pripravíme plán zmien.

Implementácia zmien

Šetrne a spolu s Vami prevedieme všetky nutné zmeny k dosiahnutiu zhody so zákonnými požiadavkami.

Školenia a dokumentácia

Vyškolíme Vás a Vašich zamestnancov a pripravíme Vám sprievodnú dokumentáciu, ktorá pomôže pochopiť zmeny aj novým členom tímu.