Kompetencie v školstve sú zložitá vec. Pár ich má Ministerstvo školstva, niektoré zriadovateľ a mnohé škola prostredníctvom svojho riaditeľa. Práve na riaditeľov je vyvíjaný obrovský tlak cez rodičov, učiteľov, zriaďovateľov a štátnu správu. Preto chceme riaditeľom základných a stredných škôl pomôcť.
Odborne poradíme aké interné predpisy na škole prijať a ako kompetencie, ktoré z nich vyplývajú, využívať. Pretože len silným a kompetentným riaditeľom môžeme mať silné a kompetentné školy.

Odborne

Všetky Interné predpisy sú tvorené skúsenými právnikmi v spolupráci s riaditeľmi a učiteľmi základných škôl.

Bezplatne

Pre všetky základné a stredné školy je projekt kompletne bezplatný. Vrátane následných konzultácií a úprav.

Na mieru

Všetky interné predpisy pred prijatím a implementáciou upravujeme do finálnej podoby pre konkrétnu školu.

Podpora

Interné predpisy Vám pomôžeme vo Vašej škole prijať a správne aplikovať priamo v každodenných situáciách.

Pre žiakov

Interné predpisy priamo eliminujú akúkoľvek neúmyselnú diskrimináciu a pomôžu žiakom k rovným priležitostiam.

Pre riaditeľov

Objektívne popísané procesy, ktoré Interné predpisy obsahujú, chránia riaditeľov pred omylmi v náročných situáciách.

Prečo je to dôležité?

1

Identifikácia kompetencií

Je náročné pracovať efektívne, ak do detailov nepoznám svoje právomoci a limity. Ukážeme a vysvetlíme riaditeľom ich kompetencie, a pomôžeme ich definovaním priamo v Interných smerniciach.
2

Efektívne využitie

Nechceme, aby Interné predpisy ostali nevyužité. Vyškolíme riaditeľov a poradíme, ako môžu Interné predpisy pomôcť v efektivite školy.
3

Podpora

Zákony sa menia aj v prostredí školstva. Pomôžeme riaditeľom udržovať Interné predpisy vždy aktuálne a také, aby reflektovali aktuálne potreby školy.
4

Úspešní žiaci

Pomôžeme riaditeľom vytvoriť školu, ktorá pracuje efektívne a prioritizuje budúcnosť žiakov. Iba na kvalitných základoch môže škola úspešne vychovať budúce generácie.

Chcem zapojiť svoju školu

Aj napriek tomu, že Interné predpisy ešte pripravujeme, už teraz hľadáme nápady a spätnú väzbu od riaditeľov. Napíšte nám, ak máte záujem ostať v kontakte, keď projekt spustíme, alebo ak nám chcete poradiť, aby sme na nič nezabudli.

Chcem sa pridať a pomôcť

Ste nadšený projektom rovnako ako my? To je skvelé, chceme s Vami spolupracovať. Ozvite sa nám a poďme zmeniť školstvo spolu. Chcete na projekt prispieť finančne? Pomôžete nám tak do projektu pritiahnuť tých najväčších odborníkov.