2017

Rok, kedy vznikol nápad zlepšiť školstvo.

Vinculum Iuris o.z. bolo zaregistrované 4. 10. 2017 za účelom vytvorenia platformy ľudí, ktorým záleží na tom najpodstatnejšom, čo každá krajina má – na vzdelaní. Vďaka našim skúsenostiam zo školstva prostredníctvom Miloša a jeho pôsobení v Teach For Slovakia v Malackách a v Bratislave, a spoločným záujmom v rámci nášho profesného právnického zamerania, sa nám podarilo identifikovať viditeľný problém v slovenskom školstve. Tak vznikol projekt Interné predpisy, na ktorom sme začali pracovať koncom roku 2017. Projekt je aktuálne v plánovacej fáze a my sme odhodlaní doručiť prvé Interné smernice na školy do septembra 2018. Držte nám palce, a ak by ste sa chceli zapojiť, budeme veľmi radi!

Mimo to ale nezaľáhame ani na iných aktivitách. V novembri sme prednášali na viedenskom Google DevFeste o európskej novele o ochrane osobných dát GDPR, taktiež sme sa stali partnerom konferencie Neighbourhood Dialogues v Budapešti a mimo to sme prednášali prvým žiakom na Základnej škole v Záhorskej Vsi.

Na rok 2018 máme nasledujúce priority:

  • získať dostatočné financie na kompletné spustenie projektu Interné smernice;
  • nájsť kvalitných a motivovaných ľudí zmeniť slovenské školstvo;
  • pokračovať v školení žiakov na základných a stredných školách o rôznych právnych a spoločenských otázkach;
  • spustiť školenia pre učiteľov a riaditeľov;
  • spustiť školenia pre firemný sektor.
Naše finančné pohyby v roku 2017
4
Projekty

Za nami

Za menej ako 3 mesiace od registrácie občianskeho združenia sme zorganizovali už 4 projekty, ktoré mali dosah na viac ako 250 ľudí. A už teraz máme pripravené ďalšie!